Samochody

                                 SAMOCHODY W OSP STADŁA        

 

VOLVO FL 4X4 GBART 3/16

Rok produkcji 2017, moc 285 KM, napęd 4×4, kabina 6 osobowa.

Jest to średni samochód ratowniczo gaśniczy, ze zbiornikiem na 3000l wody i na 300l środka pianotwórczego. Posiada autopompę dwuzakresową  o wydajności 2900l/min przy ciśnieniu 8 bar i 450 l/min przy ciśnieniu 40bar.

Na wyposażeniu znajduje się armatura wodno – pianowa, węże tłoczne W-75 ,W-52, szybkie natarcie, o dł. 60 m z prądownicą wysokociśnieniową, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, pompa szlamowa , pompa pływająca „Niagara”, 4 x aparaty powietrzne „fenzy”,drabina aluminiowa D10W, ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych „Lukas”, torba medyczna PSP-R1, pilarki do drewna, piła do betonu/stali, siekiery, łopaty, widły, tłumice itp. Samochód posiada również wyciągarkę elektryczną 8t oraz działko wodno-pianowe.