Zarząd OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach

dh Kazimierz Witkowski – Prezes OSP
dh Teodor Gargas – Zastępca Prezesa OSP
dh Marek Frączek – Naczelnik OSP
dh Tomasz Witkowski – Zastępca Naczelnika OSP- opiekun MDP
dh Szczepan Ruchała – Sekretarz OSP
dh Grzegorz Schneider – Skarbnik OSP
dh Wojciech Mróz – Gospodarz Obiektu
dh Michał Schneider – Członek Zarządu
dh Stanisław Kowalkowski – Członek Zarządu OSP