Zarząd OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach

dh Kazimierz Witkowski – Prezes OSP
dh Tomasz Witkowski – Naczelnik OSP, I Wice-Prezes
dh Marek Frączek – Wice Prezes
dh Mróz Wojciech – Zastępca Naczelnika OSP
dh Teodor Gargas – Sekretarz OSP
dh Grzegorz Schneider – Skarbnik OSP
dh Andrzej Kołodziej – Gospodarz Obiektu
dh Szczepan Ruchała – Członek ZARZĄDU

   

Prezes OSP Stadła

dh Kazimierz Witkowski

       

 

 

Naczelnik OSP Stadła

dh Tomasz Witkowski

 

 

Wice-Prezes OSP Stadła

dh Marek Frączek

 

 

Zastępca Naczelnika OSP Stadła

dh Mróz Wojciech

 

 

Sekretarz OSP Stadła

dh Teodor Gargas

 

 

Skarbnik OSP Stadła

dh Grzegorz Schneider

 

 

Gospodarz Obiektu OSP Stadła

dh Andrzej Kołodziej

 

 

Członek Zarządu OSP Stadła

dh Szczepan Ruchała