Zebranie Sprawozdawcze za 2018 rok

W dniu 12 stycznia 2019 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach za 2018 rok.

Zebranie rozpoczął dh Kazimierz Witkowski Prezes OSP Stadła, który przywitał wszystkich przybyłych gości:

  1. mł. bryg. Jacka Gucwę – Zastępcę Dowódcy JRG 1 w Nowym Sączu
  2. dh Teodora Gargasa – Wice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Nowym Sączu
  3. Pan Stanisław Banach – Wójt Gminy Podegrodzie
  4. Pan Andrzej Padula – Radny Wsi Stadła
  5. Pani Czesława Ruchała – Sołtys Wsi Stadła
  6. Pani Elżbieta Kosińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stadłach
  7. Pani Bożena Makoś – Prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Stadłach
  8. Dh Pawel Kiliany – DHZ Forbasy

Następnie wybrano Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania. Po wyborze i przegłosowaniu programu zebrania, nastąpił blok sprawozdań. Swoje sprawozdania z działalności przedstawili:

– Sprawozdanie Prezesa OSP Stadła – dh Kazimierz Witkowski

– Sprawozdanie Naczelnika OSP Stadła – dh Marek Frączek

– Sprawozdanie opiekuna MDP Stadła – dh Tomasz Witkowski

– Sprawozdanie Skarbnika OSP Stadła – dh Grzegorz Schneider

– Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej OSP Stadła – dh Józef Skupień

Po dyskusji nad obszernymi Sprawozdaniami Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zgłosił wniosek o udzielnie absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej za 2018 rok. Przewodniczący poddał wyżej wymieniony wniosek pod głosowanie. Absolutorium zostało udzielone Zarządowi jednogłośnie.

Następnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej dh Kazimierz Witkowski i Skarbnik dh Grzegorz Schneider przedstawili Plan Działalności i Plan Finansowy na 2019 rok. Został przyjęty jednogłośnie

Na zakończenie głos zabrali wszyscy zaproszenie gości, którzy dziękowali za działalność ratowniczą, społeczną kulturalną w 2018 roku. Życzyli również dużo spokoju, wytrwałości w 2019 roku.

Na zakończenie Zebrania wszyscy zostali zaproszenie na skromy poczęstunek

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*